Suostumus henkilötietojen käsittelyyn suorahaku- ja rekrytointitoimeksiannoissa.

Hyväksyn, että henkilötietoni rekisteröidään ja niitä käsitellään suorahaku- tai rekrytointitoimeksiannossa, jossa olen osallisena. Antamani tiedot ovat organisaation rekrytoinnista vastaavien henkilöiden käytettävissä EU:n GDPR-tietosuoja-asetuksen (2018) mukaisesti.


Rekisterinpitäjä
WeCon Oy
Y-tunnus: 2456380-1
Osoite: Mäenrinne 1 A 8, 02160 Espoo
Sähköposti: we@wecon.fi


Tietosuojavastaava
Laura Willberg
Puhelin: +358 50 586 2769


Rekisterin nimi
WeCon Oy – ehdokasrekisteri


Henkilötietojen käsittely
Hakemuksessa antamasi tiedot rekisteröidään WeCon Oy:n puolesta WeCon Oy:n käyttämään ReachMee-rekrytointijärjestelmään.

Käsittelemme seuraavia henkilötietoja:
Nimi
Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
Vastaukset hakulomakkeen seulontakysymyksiin

Lisätiedot:
CV
Henkilökohtainen hakukirje
Muut liitetiedostot (todistukset)
Haastattelutiedot
Työpsykologisten testien testivastauksetMihin tietoja käytetään?
WeCon Oy:n saamiin suorahaku- ja rekrytointitoimeksiantoihin liittyen keräämme ja käsittelemme henkilötietoja tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. WeCon Oy käyttää tietoja työhakemuksesi käsittelyyn. Hakemuksesi käsittelyssä käytetään hakijaprofiilia, johon kootaan työhakemuksessa antamasi tiedot. Jos olet hakenut julkisesti avoinna ollutta tai suorahaussa ollutta tehtävää, WeCon Oy ei säilytä tietojasi muita hakuja varten, ellet ole antanut siihen nimenomaista suostumustasi.


Automatisoitu päätöksenteko
Henkilötietojasi käytetään automatisoidun päätöksenteon pohjana. Kutakin työpaikkaa koskevan päätöksenteon pohjaksi on laadittu yksilöllinen vaatimusprofiili/-erittely.

Seulontakysymykset
Sinut voidaan hylätä hakulomakkeen seulontakysymyksiin antamiesi vastausten perusteella, jos et täytä vaatimuserittelyn mukaisia pakollisia vaatimuksia. Pakolliset vaatimukset on kerrottu työpaikkailmoituksessa.

Työpsykologiset testit
Rekrytointiprosessissamme voidaan käyttää yhtä tai useampaa työpsykologista testiä. Testeissä antamiasi vastauksia verrataan työpaikkaa koskevaan esimääritettyyn työpsykologiseen profiiliin. Työpsykologinen profiili perustuu osaamiseen ja muihin vaatimusprofiilista saataviin parametreihin. Työpsykologisten testien tuloksia käytetään perusteina päätettäessä, pääsetkö prosessissa eteenpäin.

Jos sinulla on kysyttävää, käänny työpaikkailmoituksessa annetun yhteyshenkilön puoleen.


Kuka voi päästä tarkastelemaan tietoja?
Antamiasi tietoja pääsevät tarkastelemaan WeCon Oy:n rekrytoinnista vastaavat henkilöt. Annat myös suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn ja siihen, että ne välitetään WeCon Oy:n asiakkaalle tässä toimeksiannossa. Kun henkilökohtaiset tietosi on annettu asiakkaalle, asiakas tulee itsenäisenä rekisterinpitäjänä vastuulliseksi henkilötiedoistasi ja näitä henkilötietoja säilytetään kyseisen yrityksen oman henkilötietokäytännön mukaisesti.

Jos henkilöllisyytesi on suojattu, käänny työpaikkailmoituksessa annetun yhteyshenkilön puoleen. Harkitse myös huolellisesti, mitä tietoja annat hakemuksessasi. Anna ainoastaan tietoja, jotka ovat kyseisen tehtävän kannalta merkityksellisiä.


Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle, ellei henkilö ole antanut siihen suostumusta.


Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötietoja säilytetään WeCon Oy:n puolesta WeCon Oy:n käyttämän ReachMee-rekrytointijärjestelmän EU-alueella sijaitsevalla palvelimella, joka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Pääsy henkilötietoihin on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.


Miten pitkään henkilötietoja säilytetään?
WeCon Oy säilyttää tähän suorahaku- tai rekrytointitoimeksiantoon liittyviä henkilötietojasi rekrytointityökalun tietokannassa kaksikymmentäneljä (24) kuukautta hakemuksesi jättämisestä.


Sinulla on oikeus tietää, mitä tietoja WeCon Oy:llä on sinusta
Sinulla on oikeus saada rekisteriote tiedoista, joita WeCon Oy:llä on sinusta. Voit myös pyytää meitä korjaamaan virheelliset tiedot tai poistamaan kaikki sinua koskevat tiedot. Sinulla on myös oikeus perua antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn. Tässä tapauksessa poistamme työhakemuksesi ja siihen liittyvät henkilötiedot rekrytointijärjestelmästämme.


Yhteystiedot, joiden avulla voit pyytää rekisteriotetta tai tietojesi korjaamista/poistamista tai esittää muita henkilötietojen käsittelyyn liittyviä kysymyksiä:

Nimi: WeCon Oy
Y-tunnus: 2456380-1
Puhelin: +358 50 586 2769
Sähköposti: we@wecon.fi


Jos et suostu henkilötietojesi käsittelyyn tämän suostumuksen mukaisesti, et voi rekisteröidä henkilötietojasi.