Rekrytoinnin ulkoistaminen – 8 hyvää syytä käyttää rekrytointikumppania

Rekrytoinnin ulkoistaminen

Rekrytoinnin ulkoistaminen – 8 hyvää syytä käyttää rekrytointikumppania

23.3.2021

Rekrytointi on yrityksen toiminnan ja kasvun kannalta yksi tärkeimmistä prosesseista. Sujuva rekrytointiprosessi ja ammattitaidolla hoidettu rekrytointiviestintä kohottavat yrityksen työnantajakuvaa ja lisäävät yrityksen kiinnostavuutta työnhakijoiden keskuudessa.

Ulkoisen kumppanin käyttäminen rekrytoinnissa onkin yleistynyt suuresti viime vuosina. Toimivan yhteistyön kautta organisaatioilla on mahdollisuus tavoittaa suurempi joukko tehtävään soveltuvia hakijoita ja pienentää virherekrytoinnin riskiä.

Keräsimme kahdeksan hyvää syytä, miksi rekrytoinnin ulkoistaminen kannattaa.

# 1 Ammattitaitoinen ja laadukas rekrytointi (positiivinen työnantajakuva)

Aina yrityksiltä ei löydy omasta takaa onnistuneen rekrytointiprosessin vaatimaa aikaa, osaamista tai siihen tarvittavia työkaluja. Alusta loppuun saakka ammattitaitoisesti hoidettu rekrytointi kohottaa kuitenkin yrityksen työnantajakuvaa hakijoiden keskuudessa.

# 2 Ajansäästö ja keskittyminen omaan ydinliiketoimintaan

Yrityspäättäjillä on usein työpöydällään paljon muutakin kuin uusien työntekijöiden rekrytointi. Käyttämällä osaavaa rekrytointikumppania, voit keskittyä ydinliiketoimintaasi ja luottaa siihen, että rekrytointiprosessi sujuu mallikkaasti ja pysyy sovitussa aikataulussa.

# 3 Kustannushyödyt

Keskittymällä omaan ydinliiketoimintaansa, yrityksillä on mahdollisuus saavuttaa myös useita kustannushyötyjä. Nämä liittyvät usein esimerkiksi kohonneeseen työnantajakuvaan sekä prosessin lainmukaisuuteen. Ulkoistamisen avulla rekrytointiin käytetyt kustannukset on helppo arvioida alusta alkaen tarkasti. Voidaan sanoa, että jos organisaatiossa ei ole henkilöstöhallinnon erityisosaamista, ulkoisen rekrytointikumppanin käyttö on kustannusten suhteen turvallinen ratkaisu.

# 4 Laaja osaajaverkosto ja oikein valitut hakukanavat

Yrityksestä saattaa toki löytyä omiakin verkostoja sopivien osaajien etsimiseen, mutta ulkoisen kumppanin käytön yksi keskeinen hyöty liittyy rekrytointialan yritysten valmiuksiin paikantaa määriteltyä profiilia vastaava hakija nopeasti ja tehokkaasti. Tämä hyöty korostuu etenkin harvinaista osaamista vaativien roolien täyttämisessä. Ammattitaitoiset rekrytoijat tietävät mistä kanavasta juuri sinun yrityksesi tarpeisiin löytyy oikea osaaja.

# 5 Modernit rekrytointityökalut ja aktiivinen hakijaviestintä (hakijaystävällisyys)

Nykypäivänä rekrytointi tapahtuu yhä useammin sähköisten järjestelmien kautta. Toimivan rekrytointijärjestelmän tietoturva on myös huomattavasti perinteistä sähköpostia parempi. Hakeminen on helppoa ja aktiiviseen hakijaviestintään on paremmat työkalut. Kun pidät työnhakijat koko ajan kartalla rekrytointiprosessin etenemisestä, vaikutat samalla myös merkittävästi siihen, minkälaisen kuvan yrityksestäsi jätät hakijoille.

# 6 Nopeus on valttia rekrytoinneissa

Viime vuosina työnhakijoidenkin odotukset rekrytointiprosesseja kohtaan ovat muuttuneet. Työnhakijat odottavat, että prosessi on nopea, sujuva ja hyvin viestitty. Hyviä ja huonoja kokemuksia jaetaan aktiivisesti omissa verkostoissa, mikä omalta osaltaan vaikuttaa olennaisesti yrityksen työnantajakuvaan. Hyvät kandidaatit myös ehtivät työllistyä muualle, jos rekrytointiprosessi venyy pitkään. Nopeus on siis valttia onnistuneessa rekrytoinnissa, joten selkeään ja sujuvaan prosessiin kannattaa panostaa.

# 7 Objektiivinen arviointi ja ulkopuolisen asiantuntijan apu

Ulkoista kumppania käyttämällä rekrytoiva yritys saa hakijoihin jo lähtökohtaisen etäisyyden objektiivista arviointia varten. Lisäksi rekrytoinnin ammattilainen osaa parhaiten arvioida hakijoiden sopivuutta sekä sosiaalisten että osaamiseen liittyvien ominaisuuksien osalta.

# 8 Vältä virherekrytoinnit

Virherekrytoinnin lopullinen hinta vaihtelee alan ja palkkatason mukaan, mutta kyse on harvemmin pikkusummista. Rekrytoinnin uudelleen käynnistäminen on työlästä ja aikaa vievää, joten sitä on syytä välttää. Ammattitaitoinen rekrytoija ottaa aidosti selvää siitä, onko henkilö sopiva tehtävään. Vaatimusprofiili on hyvä määritellä selkeästi ja rekrytointi toteuttaa kompetenssipohjaisesti. Käyttämällä ulkopuolista rekrytointikumppania saat valintasi tueksi aina ammattilaisen näkemyksen ja mahdolliset valintatyökalut. Tämän lisäksi monesti voi olla hyvä, että ennen lopullista valintapäätöstä ehdokas on tavannut jo mahdollisesti tulevia kollegoitaankin, jotta näette puolin ja toisin, miten ehdokas sopisi yrityksenne kulttuuriin. Myös perehdytyksen huolelliseen toteutukseen on syytä panostaa.


Täältä voit lukea lisää rekrytointipalvelustamme.

Tarvitsetko apua rekrytoinnissa?

Jätä meille yhteystietosi, niin olemme sinuun pian yhteydessä.
    Ota yhteyttä